Open Hands

Bönemötet, onsdagar, kl. 19-20

Vi ber för Världen, Israel, Sverige, Göteborg - och Dig!
 
NYTT! Se böneappell på bloggen (under "More" på menyn).

Lovsång, bön & personlig förbön

1 Tim. 2.1: "Så uppmanar jag nu framför allt därtill att man må bedja, åkalla, anropa och tacka Gud för alla människor,

2för konungar och all överhet, så att vi kunna föra ett lugnt och stilla liv, på ett i allo fromt och värdigt sätt.

3Sådant är gott och välbehagligt inför Gud, vår Frälsare, 4som vill att alla människor skola bliva frälsta och komma till kunskap om sanningen."

VÅRA

MÖTEN

På söndagar kl. 11.00 firar vi alltid gudstjänst (under sommaren, kl. 10.00).

Våra gudstjänster kännetecknas av sång och musik, bön, inspirerande undervisning från Bibeln, möjligheter till förbön och gemenskap. Vi har parallella barnaktiviteter, söndagsskola under gudstjänsttid och fika efteråt.
Vi erbjuder många andra aktiviteter som kvällsbibelskola, alphakurser, barnkör, seniorträffar, hemgrupper, tjejträffar, barngrupper etc.

Varmt välkommen!
 
GUDSTJÄNST
Söndag kl 11.00

BÖNEMÖTE - Bön för Världen, Israel, Sverige, Göteborg och Dig!
Onsdagar, kl. 19.00

Bön & lovsång i Elim med Jonas & Catharina Fridh. Församlingsledningen medverkar.

ÖVRIGA SAMLINGAR:

Tisdagar, kl. 12.00 Bön, bibelläsning & fika (jämna veckor)

Torsdagar, kl. 19-20, Inlämning Särö Second Hand.

Fredagar, kl. 18 och kl. 20, ungdomssamlingar 

 

GE EN GÅVA

Billdals pingstkyrkas verksamhet bekostas huvudsakligen av insamlade medel. Vi stöder även mission i andra länder.

Ge gärna en gåva!

Ge din gåva till Billdals pingstkyrka via bankgiro: 5152-7505
Föreningens namn: Elimförsamlingen 
SWISH: 123 677 7866

 

HÖR GÄRNA AV DIG!

KONTAKTA OSS
 
ADRESS:

Letsegårdsängen 4, 427 40 Billdal

Email: (föreståndare Mats Brorström)

info@elimbilldal.org
Tel:  031 910107

MÖTESTIDER:

kl. 11.00 (vanligtvis, se "Våra möten" för info) 

Söndag, gudstjänst

 

kl. 19.00

Onsdag, bönemöte

Success! Message received.