ISRAEL & DET JUDISKA FOLKET

Med anledning av den senaste tidens ökade antisemitism och fientlighet mot judar i Sverige vill vi från pingstkyrkan Elim i Billdal visa vårt uppriktiga och varma stöd för det judiska folket.

1 Mos. 12: 3 

Och jag skall välsigna dem som välsigna dig, och den som förbannar dig skall jag förbanna, och i dig skola alla släkter på jorden varda välsignade.

 

Ps. 122: 6

Önsken Jerusalem frid; ja, dem gånge väl, som älska dig.