Min berättelse - min väg till Gud 

”Andedopet”

av Solveig Wahlstedt

 

Då kom jag ihåg Herrens ord, hur han hade sagt: ’Johannes döpte med vatten, men I ska bliva döpta i helig ande.’  Apg. 11:16

 

Och de blevo alla uppfyllda av helig ande och begynte tala andra tungomål, efter som Anden ingav dem att tala. Apg. 2:4

Efter att jag förstått att Gud existerade ville jag ha kontakt med en kyrka. Fick se en annons i en tidning att Smyrnakyrkan hade möten för nyfrälsta. Jag tog mig dit och deltog sedan regelbundet i sammankomsterna.

 

Där kom jag i kontakt med en grupp som var ute på sta’n och sjöng och evangeliserade. De kallades ”Eko-teamet”. Jag blev tillfrågad om jag ville vara med och det ville jag.

 

Det bestämdes att vi skulle åka till Norge och evangelisera, närmare bestämt till Larvik.

Jag minns att jag satt i bussen jämte en vännina som samtalade med mig om frälsningen.

Hon undrade vad jag hade upplevt i samband med att jag kom till tro och jag berättade min historia.

”Har du upplevt något mer?” frågade hon. Jag förstod inte vad hon menade, då jag var helt ”ny”.

”Har du?” undrade jag.

”Jag tror det” svarade hon.

 

Vi anlände i Larvik och det första mötet började i en kyrka där.

Det var mycket sång i gudstjänsten. Vår grupp sjöng och därefter bad man till Gud.

Många människor bad högt tillsammans. Det lät som ett mäktigt brus i hela lokalen, ett ”bönebrus”.

Man bad ihärdigt och ville inte sluta be. Jag tyckte det var underbart!

 

Plötsligt känner jag hur något ”bubblar upp” inom mig, som om nya ord jag inte ”lärt mig” tidigare vill komma ut.

 

Jag vänder mig till min granne i kören och säger: ”Det känns som om jag skulle vilja tala ett ”barnsligt språk”  - jag vet inte vad det är!”

 

”Jamen, gör det då!”  sa min granne. 

 

De första stavelserna/orden var ”da” och ”la”. Sedan fylldes det på med en ström av ord som jag inte förstod.

Samtidigt fylldes jag med en ljuvlig känsla av frid. Jag hade aldrig upplevt en sådan ljuvlighet tidigare i mitt liv!

 

Jag förstod sedan att jag hade blivit ”andedöpt”, uppfylld av den Helige Ande - och att det nog var detta som min väninna i bussen hade undrat över.

Mats firar 30 år med verkstaden!

Artikel i Kungsbackaposten -

klicka på länken nedan och läs!

Mats Brorström, föreståndare för Elimförsamlingen, berättar om sitt liv, sin yrkesverksamhet och sin tro.

http://kungsbackaposten.se/folk/mats-firar-30-ar-med-verkstaden/