top of page
Sök
  • Skribentens bildDaniel Karlsson

Frikyrka - vad är det?

Frikyrka – vad är det?

Jag tror på en lokal frikyrka på varje ort för jag ser den i Guds Ord.

En frikyrka definieras oftast som en kyrka som är en motsats till en statskyrka. Men sedan år 2009 så finns det inte längre någon reguljär statskyrka i Sverige, även om Svenska Kyrkan fortfarande lyder under en egen lag stiftad av Riksdagen.


Ibland definieras även en frikyrka som ingående i ett visst kristet samfund och vars medlemskap bygger på frivillighet.


Ordet frikyrka kan utifrån denna bakgrund behöva en viss uppdatering. Men hur staten eller samhället definierar (eller inte definierar) en frikyrka är inte så värst intressant – anser jag.


En frikyrka enligt Bibeln


Vad är en frikyrka enligt Guds Ord? Det är den intressanta frågan för oss som vill lära känna Jesus Kristus.


Vi behöver först slå fast att ordet ”frikyrka” inte existerar i Bibeln. Men Guds Ord talar mycket om församling, kyrka och frihet!

En fri kyrka


Så vad är då en frikyrka? Det är en fri kyrka! Vi är en frikyrka därför att när Sonen gör oss fria är vi verkligen fria (se Johannes 8:36). Det är vi de troende som tillsammans utgör denna fria kyrka och det är Jesus som gjort oss fria.


Församling handlar varken om samfund, politisk makt, positioner eller bidrag. Vi behöver stå fria från allt detta är min uppfattning.


Den fria kyrkan handlar om Jesus och att göra Honom känd!


Ekklesia – de utkallade


Det bibliska (grekiska) ordet för kyrka är ”ekklesia” vilket betyder ”de utkallade”. Vi är utkallade från mörkret, från syndens slaveri och från världen för att utgöra ”den levande Gudens församling” (1 Tim. 3:15).


Kallade till frihet


Vi är ”kallade till frihet” (Gal. 5:13) och skall fortsätta att stå fria från ”slavoket” (se Gal. 5:1). Vi är fria från ”syndens och dödens lag” (Rom. 8:2). Vi är friköpta ”genom hans blod och har förlåtelse för våra synder” (Ef. 1:7). Vi är inte fria att synda. Vi är fria från synden och har blivit slavar åt rättfärdigheten (se Rom. 6:22).


En Biblisk kyrka


Låt den Bibliska frikyrkan resa sig upp i Hans frihet och skaka dammet av sig! För ”där Herrens Ande är, där är frihet” (2 Kor. 3:17)! Nya vinsäckar för ett Nytt Vin!BLESS!

Daniel Karlsson

Pastor, Elim Billdal

230509


84 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Commenti


bottom of page