top of page
Sommardopp

VÅR TRO 

Gud är kärlek

Bibeln är ett kärleksbrev från Fadern i Himlen till var och en av oss. Gud älskar dig. Vi tror att Jesus är Guds son - själv Gud av evighet. Fadern sände Sin Son till jorden för att “var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv.” (Joh. 3:16) .

vatten

Den helige ande

Vi tror också på den helige Ande som Gud har utgjutit i våra hjärtan. Den Helige Ande är Hjälparen och gör livet som kristen fruktbärande. Den Helige Ande utgör - tillsammans med Fadern och Sonen - Treenigheten. 

vatten

Bibeln - guds ord

Bibeln i sin helhet är Guds Ord och vårt fundament för både lära & liv. Guds Andes inspiration behövs vid läsning och tolkning av Bibeln. Förkunnelsen ska vara både Bibeltrogen och manifestera Guds Nåd (karismatisk).

Pretty Garden

JESUS - VÄGEN TILL FADERN

Vi tror att Jesus dog och uppstod så att människans synd kan förlåtas och så att pånyttfödelsens under kan äga rum. Ett nytt liv i överflöd. (Johannes 10:10). Detta är Guds evangelium vilket vi vill sprida.

Palmer

Trosbekännelse

Vi anknyter till de klassiska trosbekännelserna, den Apostoliska och den Niceno – konstantinopolitanska, och är en del av den internationella pingstväckelsen. 

Desert River

Guds nåds verkan

Helgelse och andligt mognande är en del av det kristna livet. Guds nåd verkar så i enlighet med Guds Ord. Vi betonar det allmänna prästerskapet. Vi praktiserar "troendedop". Vi är kallade till socialt arbete. 

Japansk trädgård
bottom of page