top of page

ALPHA är en kurs där människor möts för att samtala kring de stora frågorna.

Föreläsning. Måltid. Gemenskap.

nyfiken3.jpg
bottom of page