top of page
Sök
  • Skribentens bildDaniel Karlsson

"Levande Vatten" - del 1

Uppdaterat: 26 apr.


Introduktion – Levande Vatten


Gud har under vintern/våren talat till mitt hjärta om det Levande Vattnet, som vi kontinuerligt får dricka av nåd. Jag kommer här i några delar att publicera undervisning om det Levande Vattnet utifrån några aspekter i Guds Ord. Vad är Levande Vatten och vad har det för effekt?


Min bön är att Guds Ande skall röra upp en djup törst efter Jesus genom denna undervisning – av Nåd – eftersom Anden alltid skiner på Jesus och vill förhärliga Honom. Att vi skall bli mer lika Honom i liv, karaktär och fruktbärande - genom att förbli i Honom (se Joh. 15).


Inte desto mindre så skall vi inte förminska den Helige Ande, som är en annan Hjälpare, och som liksom Fadern och Sonen också är Gud. Hjälparen kommer vår mänskliga svaghet till hjälp.


”13 Men när han kommer, sanningens Ande, då ska han leda er in i hela sanningen. Han ska inte tala av sig själv utan bara tala det han hör, och han ska förkunna för er vad som kommer att ske. 14 Han ska förhärliga mig, för han ska ta av det som är mitt och förkunna för er.” (Joh. 16)


Andlig dryck från Jesus


och alla drack de samma andliga dryck. De drack ur en andlig klippa som följde dem, och den klippan var Kristus.” (1 Kor. 10:4)


Levande Vatten är en andlig dryck – nämligen Guds Ande - en dryck som utgår från Jesus Kristus. Klippan är Guds och Lammets Tron! Guds hjärta som har öppnats för oss tack vare försoningen i Jesu Blod. Vi kan endast dricka in av denna vederkvickande dryck på grund av Jesus - att Han är förhärligad och sitter på Faderns högra sida efter att ha utfört en rening från synderna (se Heb. 1:3).


Denna andliga dryck från Jesus är inte desto mindre en verklig dryck – en dryck som ger liv. Faktum är att Levande Vatten är en mer verklig dryck än naturligt vatten, eftersom det består för evigt och släcker den inre människans törst.


Vi skulle kunna säga att det naturliga, friska och rena dricksvattnet som Gud välsignar oss med här i världen är en bild på den sanna, eviga och kristallklara Levande Vattnet som utgår från Guds och Lammets Tron i det Nya Jerusalem! (Upp. 22:1)


Vad är Levande Vatten?


Vad är Levande Vatten? Jag skulle vilja uttrycka det utifrån min uppfattning av Skriften att det är Guds Närvaro ”i flytande form” – den Helige Ande. Det är Guds Andes verklighet, liv och andligt vederkvickande substans som uppenbarar Kristus för oss och i oss genom Guds Ord. En näringsrik och livgivande dryck som gör Guds Ords Sanning levande, uppenbarar Guds vilja för oss och som vederkvicker ande, själ och kropp.


Den gör vår inre människa upptagen av Jesus istället för av oss själva - i enlighet med Hebreerbrevet 12:2. Det är en god frukt!


”2 Han låter mig vila på gröna ängar, han för mig till vatten där jag finner ro. 3 Han ger liv åt min själ, han leder mig på rätta vägar för sitt namns skull.” (Ps. 23:2).

I Del 2 om det ”Levande Vattnet” så kommer jag att försöka förklara skillnaden på ”frälsningens levande vatten” och ”strömmar av levande vatten”.


BLESS

Daniel Karlsson
45 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page